HEINOLAN NÄKÖVAMMAISET RY.

Heinolan Näkövammaiset ry.:n kotipaikka ja toiminta-alue on Heinolan kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueella asuvien näkövammaisten yhdyssiteenä pyrkiä kohottamaan heidän sosialista asemaansa ja edistämään sekä henkisiä että fyysisiä harrastuksia.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Tiedottaja

Tukiryhmä

 

Järjestämme kevät- ja syyskausilla mm. seuraavanlaista toimintaa:


Kuntosali- ja vesivoimistelu:

Kirjakerho:

Tiistaiturinat:

Salijumppa: