Tietoa näkövammaisuudesta

Tunnistatko merkin?

Näkövammaismerkki Merkki kertoo: olen näkövammainen, saatan tarvita apuasi.

Näkövammaismerkkiä käyttää henkilö, jolla on huono näkö tai joka ei näe lainkaan. Hänellä ei ole välttämättä valkoista keppiä tai opaskoiraa mukanaan.

Kun näet rintanapin tai tarran, tarjoa rohkeasti apuasi. Näkövammainen saattaa tarvita apuasi mm. kadun ylityksessä, hedelmävaa'alla tai jonotusnumeroautomaatilla.

Valkoinen keppi

Mies ja valkoinen keppinsä Valkoinen keppi on liikkumisen apuväline henkilölle, joka ei näön heikentymisen takia pysty enää liikkumaan turvallisesti vieraissa ympäristöissä. Hänellä saattaa olla vaikeuksia tasoerojen, esteiden ja liikennevalojen havaitsemisessa, etäisyyksien ja korkeuserojen arvioimisessa tai ympäristön hahmottamisessa.

Näkövammaisen henkilön tutkiessa lähiympäristöään valkoinen keppi toimii tuntoaistin apuna. Kepin avulla hän voi havaita esteet, portaat, kuopat ja katujen reunakivet reitillä, ja se turvaa sujuvan liikkumisen katujen ylityksessä.

Valkoinen keppi on myös merkki näkövammasta. Sitä käyttävät sekä sokeat että heikkonäköiset henkilöt. Muut ihmiset huomaavat valkoisen kepin ja sen käyttäjä saa helpommin apua tilanteissa, joissa on vaikea hahmottaa ympäristöä esimerkiksi huonon valaistuksen johdosta.

Opaskoira

Tuleva opaskoira eli pentu Opaskoira on näkövammaisen liikkumisen apuväline. Opaskoirakäyttäjän on helppo liikkua tehtäväänsä koulutetun opaskoiran avulla. Koira pitää reitillä, kiertää esteet ja hakee kohteita kuten suojatiet, portaat, ovet ja bussipysäkit. Se ilmaisee pysähtymällä kadunreunat ja muut liikenneväylien ylityspaikat sekä sellaiset esteet, joita ei voi turvallisesti kiertää. Opaskoirankäyttäjät liikkuvat päivittäisillä reiteillään koiriensa avulla täysin itsenäisesti. Opaskoira on aina valmis palvelukseen ja se pitää työstään. Silloin kun opaskoira ei opasta, se on tavallinen perhekoira. Unohtaa ei sovi opaskoiran sosiaalista merkitystä käyttäjälleen ja hänen perheenjäsenilleen. Kun opaskoira on valjaissa, sitä ei tule häiritä työssään.

Näkövammaisten keskusliitto ylläpitää opaskoirakoulua, joka sijaitsee Vantaalla. Opaskoiria tuottavat myös Nou-Hau Ilmajoella ja Suomen opaskoirakoulu Kuopiossa.

Näkövammat

Näkövammainen on henkilö, jonka näkökyky on alentunut niin paljon, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. Näkövammaiset jaetaan vamman vaikeusasteen mukaan sokeisiin, vaikeasti heikkonäköisiin ja heikkonäköisiin.

Tavallisimmat näkövammaisuutta aiheuttavat sairaudet ovat:

Heikkonäköisen näkökykyä ja näönkäyttöä voidaan yleensä parantaa näönkuntoutuksella. Näönkuntoutukseen hakeudutaan silmälääkärin lähetteellä.

Lisää tietoa näkövammaisuudesta saat Näkövammaisten liiton www-sivuilta osoitteessa www.nkl.fi.