Asiamiehet vuonna 2021

Tiedottaja

Liikunta-asiamies

Nuorisoasiamies

Viriketoimikunnan vetäjä

Tiistaikahvilavastaava

Yhteyshenkilöasiamies

Käsityöasiamies

Kotisivuvastaava

Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilö

Ympäristövastaava

Pieni ele -keräysvastaava